đất nền phú mỹ, đất nền đồng nai, đất nền long thành

đất nền phú mỹ, đất nền đồng nai, đất nền long thanh

tin tức bds, tin nóng dự án, nhà đất bất động sản

thông tin bất động sản, tin tức bất động sản

tạp chí bất động sản, tin tức bất động sản

đánh giá dự án, bảng giá dự án, bảng giá dự án đất nền

đánh giá dự án, Review bất động sản, dự án bất động sản

kềm cắt da, kềm cắt móng

kềm cắt da, kềm cắt móng

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

cửa cuốn nhanh

Các dự án Bà Rịa - Vũng Tàu đang kêu gọi nhà đầu tư |

Các dự án Bà Rịa – Vũng Tàu đang kêu gọi nhà đầu tư

T3, 12 / 2020 11:34 sáng | tapchibds

Năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào 65 dự án. Trong đó, có 23 khu đất làm các dự án du lịch – thương mại – dịch vụ; 12 khu đất làm đô thị – nhà ở; 4 khu đất dịch vụ logistics – vận tải – kho bãi…

Tại Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 vừa được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố, tỉnh này đã kêu gọi các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào 65 dự án.

Trong đó, có 23 khu đất được kêu gọi làm các dự án du lịch – thương mại – dịch vụ như: Vườn thú hoang dã và khu du lịch nghỉ dưỡng (Vườn thú Safari) với diện tích 627,6 ha tại xã Bưng Riềng và xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (chưa thực hiện cắm mốc); Khu du lịch Lâm Viên Núi Dinh 2.400 ha tại Núi Dinh, thị xã Phú Mỹ và TP. Bà Rịa; Khu du lịch mũi Nghinh Phong 21,7 ha tại phường 2, TP.Vũng Tàu; dự án Đầu tư khách sạn Trung tâm Côn Sơn tại huyện Côn Đảo HH2.3, với diện tích 1,35 ha;….

Bà Rịa – Vũng Tàu cũng kêu gọi đầu tư vào 12 khu đất làm dự án đô thị – nhà ở như: Khu đô thị sinh thái Tây Nam với diện tích 1.800 ha, tại TP. Bà Rịa; khu đô thị Gò Găng 1.507 ha tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu; nhà ở xã hội Phước Điền với diện tích 2 ha, tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; ….

Các dự án Bà Rịa - Vũng Tàu đang kêu gọi nhà đầu tư
Một góc Bà Rịa – Vũng Tàu

Bên cạnh đó, dịch vụ logistics – vận tải – kho bãi có 4 khu đất được kêu gọi đầu tư như: Khu logistics Cái Mép Hạ có diện tích 1.015 ha, tại xã Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ; kho bãi Phú Mỹ 20 ha, tại xã Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ; Bến xe TP. Bà Rịa 3 ha, tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa; Cảng tổng hợp và container tại Cái Mép với diện tích 86,6 ha.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn kêu gọi đầu tư vào các dự án xã hội hóa và chợ (13 khu đất); dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (3 khu đất); 2 khu đất kêu gọi đầu tư vào dự án công nghiệp (Cụm công nghiệp Tân Phước 21 ha, tại xã Tân Phước, thị xã Phú Mỹ và dự án Trung tâm điện Long Sơn với diện tích đất sử dụng khoảng 152 ha, mặt nước 47,5 ha tại Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) và 8 khu đất kêu gọi đầu tư trong môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Để thực hiện kêu gọi 65 dự án kể trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các khu đất kêu gọi đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Đồng thời, giao Sở Tài chính căn cứ quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa và các quy định liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện kêu gọi xã hội hóa đầu tư tại các khu đất có tài sản công.

Trong khi đó, Sở quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ là bên mời thầu có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Qua đó, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định về quản lý đầu tư, quản lý đất đai, quy định khác có liên quan đê tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cũng như, cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, thông tin về quy hoạch khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan theo quy định.

Các dự án Bà Rịa - Vũng Tàu đang kêu gọi nhà đầu tư
Bà Rịa-Vũng Tàu kêu gọi đầu tư

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chủ rừng có trách nhiệm xác định các thông tin và quy mô khu đất kêu gọi đầu tư trồng rừng để thực hiện kêu gọi đầu tư; triển khai thủ tục chọn nhà đầu tư, thuê rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Các Sở: Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa Thể thao, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã thành phố tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch và các nhiệm vụ có liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành đảm bảo đủ điều kiện tổ chức kêu gọi đầu tư đối với các dự án trong giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện thị xã thành phố, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh và các cơ quan có liên quan theo chức năng phối hợp, cung cấp thông tin để tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện những nội dung công việc theo phạm vi quản lý ngành và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền. Định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Xem thêm: 

> Bất động sản Phú Mỹ với những bước đi chậm nhưng đầy nội lực

> Quy hoạch đồng bộ phát triển mới nhất thị xã Phú Mỹ

> Ngăn chặn đầu cơ, “thổi giá” bất động sản! 

Nguồn: Nhà đầu tư

 

Bài viết cùng chuyên mục